wilkowo.pl

Kronika Majówki Wilkowskiej

Protest mieszkańców Wilkowa

W odpowiedzi na obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 grudnia 2013 r. mieszkańcy Wilkowa Nowowiejskiego składają zdecydowany protest przeciwko sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowości Wilkowo Nowowiejskie a tym samym wyrażamy sprzeciw lokalizacji tychże elektrowni wiatrowych w naszej miejscowości.

Nasze stanowisko uzasadniamy tym, że elektrownie wiatrowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi powodując poważną chorobę określaną jako wibroakustyczną lub jako „Syndrom Turbin Wiatrowych”. Potwierdzają to wyniki międzynarodowych badań naukowych opublikowanych przez polskich naukowców prof. dr hab. n. med. Marię Podolak-Dawidziak, członka PAN, prof. dr hab. inż. Adama Janiaka, członka PAN, dr inż. Mateusza Gorczycę, dr inż. Andrzeja Kozika, mgr inż. Rafała Januszkiewicz i mgr inż. Bartosza Tomeczko w lutym 2010 r., pod tytułem „Elektrownie wiatrowe a zdrowie”

Nastąpi degradacja ekonomiczna ludności zamieszkującej tereny w pobliżu ferm wiatrowych gdyż w odległości kilkunastu kilometrów nikt nie kupi budynków i gruntów. Wartość nieruchomości spadnie nawet o 80% ceny. W skrajnych przypadkach sprzedaż nieruchomości stanie się niemożliwa.

Spowodują również ograniczenia budowlane, przez co będzie istniał zakaz budowy nowych budynków w pewnej odległości od farm wiatrowych co spowoduje wyłączenie części obszarów z możliwości rozwoju.

Wiatraki zabijają także ptaki i powodują niszczenie naturalnych siedlisk roślin i zwierząt co może powodować zakłócenia w rolnictwie, sadownictwie i warzywnictwie.

Mając powyższe na uwadze, uważamy wniesienie protestu za uzasadnione.